4 Maggio 2013. Vangelo del giorno in varie lingue. Daily Gospel / Evangelio del dia / L’Evangile au quotidien / Ewangelia na co dzień/ Evangelium Tag Für Tag/ Evangelium quotidianum/ To Ευαγγέλιο κάθε μέρα/

by

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint John 15:18-21. 
If the world hates you, realize that it hated me first.
If you belonged to the world, the world would love its own; but because you do not belong to the world, and I have chosen you out of the world, the world hates you.
Remember the word I spoke to you, ‘No slave is greater than his master.’ If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours.
And they will do all these things to you on account of my name, because they do not know the one who sent me.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,18-21. 
A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : ” Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord contre moi.
Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous.
Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre.
Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé.

 

Evangelio según San Juan 15,18-21. 
Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí.
No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia.
Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo, pues, acoge rían la de ustedes?
Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió.

 

Evangelium nach Johannes 15,18-21. 
Wenn die Welt euch haßt, dann wisst, daß sie mich schon vor euch gehaßt hat.
Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum haßt euch die Welt.
Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten.
Das alles werden sie euch um meines Namens willen antun; denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.

 

Ewangelia wg św. Jana 15,18-21. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

 

Evangelium secundum Ioannem 15,18-21

 

18 Dicebant ergo: “ Quid est hoc, quod dicit: “Modicum”? Nescimus quid loquitur ”.
19 Cognovit Iesus quia volebant eum interrogare et dixit eis: “ De hoc quaeritis inter vos, quia dixi: “Modicum, et non videtis me; et iterum modicum, et videbitis me”?
20 Amen, amen dico vobis quia plorabitis et flebitis vos, mundus autem gaudebit; vos contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium.
21 Mulier, cum parit, tristitiam habet, quia venit hora eius; cum autem pepererit puerum, iam non meminit pressurae propter gaudium, quia natus est homo in mundum.

 

Κατὰ Ἰωάννην  15,18-21

18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.  19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.  20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ· εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.  21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.

 

 
Annunci

Una Risposta to “4 Maggio 2013. Vangelo del giorno in varie lingue. Daily Gospel / Evangelio del dia / L’Evangile au quotidien / Ewangelia na co dzień/ Evangelium Tag Für Tag/ Evangelium quotidianum/ To Ευαγγέλιο κάθε μέρα/”

  1. Kibsa Lin Wangre Says:

    La parole du jour nous enseigne qu’on ne devrait nullement s’étonner du fait que notre monde ne nous comprenne pas.Bien qu’étant dans ce monde,il ne nous appartient pourtant pas.Le monde est sans cesse en mutation mais Jésus Lui ne change pas.
    Si nous voulons donc aller au rythme de ce monde,nous risquons de perdre celui qui nous a tiré de la fosse des ténèbres.C’est donc sur ces principes que le Seigneur nous avertit dès à present de nous revetir de Lui et de cheminer sur le sentier qui mene à la vie éternelle.Excatement comme le disait le souverain pontif François:”La foi est un don de Dieu,un engagement personnel.Elle insère le chrétien dans le monde et dans l’histoire.Fiers de votre foi,n’ayez pas peur d’aller à contre-courant.”Notre demeure n’est pas dans ce monde,mais plutot au Ciel.”Que votre coeur ne se trouble point.Croyez en Dieu et croyez en moi.Il ya plusieurs demeures dans la maison de mon Père.Si cela n’était pas,je vous l’aurais dit.Je vais vous préparer une place.Et lorsque je m’en serais allé, et que je vous aurai préparé une place,je reviendrai,et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi(Jean 14,1-3)Ici dans les dires de Jésus nous trouvons tout le courage pour tout ceux qui veulent s’engager dans leur vocation chrétienne et aussi la consolation pour tout ceux qui sont maltraités,persécutés à cause de l’annonce de la bonne nouvelle à travers le monde et jusqu’aux fin fond de ses extrémités.
    Avec Toi Seigneur,je ne crains plus personne,je le dis pas en comptant sur mes propres forces,mais en sachant que Ta droite main,jamais ne me lachera.Gloire et Puissance à Toi Seigneur Jésus.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...


%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: